Steenkamp Instituut (SI)

Vanaf 1975 gingen de scholingsorganisaties van de ARP, CHU en KVP samenwerken. Na de oprichting van het CDA in 1980 werd die samenwerking voortgezet in de Stichting Kader- en Vormingswerk (KAVO). De scholingsconsulenten deden hun intrede, die de trainingen in de provincies verzorgden. De KAVO zorgde voor de aansturing en toerusting van de consulenten, voor het lesmateriaal en voor de cursussen op het gebied van lokale bestuurszaken, kandidaatstellingsprocedures, deskundigheidsbevordering en vaardigheidstrainingen.

Op 20 september 1986 werd de Kaderschool als zelfstandige organisatie opgericht, nadat de werkgroep Interne partijorganisatie daartoe drie jaar eerder had geadviseerd in haar rapport Appèl en Weerklank. In dat rapport werd gesteld dat er een krachtige impuls moest worden gegeven aan het kader- en vormingswerk en dat de Stichting KAVO en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA intensiever moesten gaan samenwerken. Een fusie tussen deze twee CDA-instellingen werd afgewezen, maar nauwere samenwerking om ook meer ideologische ondersteuning te bieden aan de partijleden werd toegejuicht.

Op 26 september 1989 werd de Stichting CDA-scholingsinstituut opgericht door samenvoeging van de Stichting KAVO en de Kaderschool. Het instituut kreeg een eigen curatorium, dat altijd een min of meer zelfstandige positie heeft gehad binnen de partijorganisatie. Bekende voorzitters waren Jan de Koning, Hans Borstlap en Marry Visser-van Doorn. Op 3 februari 1990 kreeg het instituut zijn huidige naam: het Steenkampinstituut, genoemd naar Piet Steenkamp, de eerste voorzitter van het CDA.

Op het partijcongres van 13 november 2004 kwam er een einde aan het Steenkampinstituut als zelfstandige organisatie binnen het CDA, toen scholing en vorming onderdeel werden van het Human Resource Management van de partij. Deze activiteiten kwamen zo onder directe verantwoordelijkheid van het partijbestuur. In de laatste decennia is meer nadruk komen te liggen op het online aanbieden van cursussen, via webinars en eigen online studie. Ook wordt nauwer met de CDA Bestuurdersvereniging opgetrokken, met name bij de scholing en vorming van decentrale politici.

Bekend zijn de CDA-Zomerschool voor nieuwe partijleden, het Professor Steenkamp Debattoernooi en de Talent Academie (opvolger van de Kaderschool). Inmiddels is de Talent Academie vervangen door de Steenkamp Leergang.

 

                                                                                                                                                 Terug naar nevenorganisaties