Colofon

Deze website is ontwikkeld door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI). De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de redactieraad, die is samengesteld door het DNPP, het WI en het Historisch Comité Christen Democratie. De bijdrage van het CDA was uitsluitend faciliterend; de partij leverde veel foto’s aan en gaf personele en financiële ondersteuning. De meeste materialen (affiches, tijdschriften, brochures, verkiezingsprogramma’s, promotiemateriaal en dergelijke) maken deel uit van de collecties van het DNPP, maar zijn oorspronkelijk afkomstig van het CDA. Het ontwerp van de site is gemaakt door Composita; voor de technische uitvoering zijn de Universiteitsbibliotheek Groningen (UBG) en Schitterend Media verantwoordelijk.

De redactieraad bestond uit: Irma Bultman, Theo Brinkel, Peter Dillingh, Karin Hoentjen, Hans Krabbendam, Hillie van de Streek en Gerrit Voerman, die ook de meeste teksten hebben verzorgd. Rienk Janssens schreef de tekst over de ARP, Ron de Jong over de CHU en Rutger Zwart over de ontstaansgeschiedenis van het CDA.

De uitvoering was in handen van: Bjorn van den Brink, Daan van Gulik, Ulco Kooystra en Gerrit Voerman (allen DNPP), Irma Bultman (WI), Karin Hoentjen (CDA), Willem Struiksma (UBG), Eric Imthorn (Schitterend Media), Frank van der Veen (Composita) en Dirk Fennema (fotografie).

De auteurs en redacteuren van alle gedigitaliseerde monografieën en bundels die op deze site zijn geplaatst hebben hiervoor hun toestemming gegeven, evenals de betreffende uitgeverijen.

Deze website is mede mogelijk gemaakt door donaties van het landelijk CDA, het Dr. Abraham Kuyperfonds, de CDA Businessclub, het Historisch Comité Christen Democratie en het Dr. Nolensfonds. Verder hebben het HDC Centre for Religious History (Vrije Universiteit) en het Katholiek Documentatiecentrum (Radboud Universiteit) hun medewerking verleend.

De foto van Ruud Lubbers op de hoofdpagina is gemaakt door Rob C. Croes (Anefo); de foto van partijleider Hoekstra en fractieleider Heerma die de Tweede Kamer (Plein 23) verlaten, is van Leonard Walpot. Op de overzichtspagina van CDA in cijfers zijn zowel de foto van de CDA-partijleiders als een foto van een stemming op een CDA-congres afkomstig van Dirk Hol.

De samenstellers van deze site hebben zoveel mogelijk nagegaan of op de gebruikte illustraties geen rechten van derden rusten. De meeste foto's zijn afkomstig uit de fotocollectie van het CDA, waaraan voor zover bekend de betreffende fotografen hun rechten hebben afgestaan. Bent u rechthebbende van een foto en hebben wij geen contact met u opgenomen? Neem dan contact op met het WI via wi@cda.nl / 070 34 24 874.