2020 - heden

Geschiedenis

In mei 2019 trad Sybrand van Haersma Buma terug als voorzitter van de Tweede Kamerfractie en politiek leider van het CDA. Als fractievoorzitter werd hij opgevolgd door Pieter Heerma, die meteen te kennen gaf zich niet kandidaat te willen stellen voor het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Op 15 juni 2020 maakte het bestuur van het CDA onverwachts bekend dat er een lijsttrekkersverkiezing zou worden georganiseerd. Partijleden konden zich kandideren voor de functie van lijsttrekker. Minister van Financiën Wopke Hoekstra, één van de twee ‘kroonprinsen’ van het CDA, maakte al snel bekend niet mee te doen. Voor velen kwam dit als een verrassing. De andere ‘kroonprins’, Hugo de Jonge, kandideerde zich wel, evenals Mona Keijzer, Martijn van Helvert en Pieter Omtzigt. Van Helvert trok zijn kandidatuur een week later al weer in.

Verkiezingen en regering

Na de langste formatie in de Nederlandse politieke geschiedenis tot dan toe ging in oktober 2017 het derde kabinet-Rutte van start. Het CDA maakte hiervan samen met de VVD, D66 en de ChristenUnie deel uit. Met de eindstreep in zicht bood het kabinet op 15 januari 2021 zijn ontslag aan als gevolg van de bevindingen van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, die onder voorzitterschap stond van CDA-Kamerlid Chris van Dam. De Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) speelden een grote rol bij het aan het licht brengen van de toeslagenaffaire. 
 

Programma's

Op 11 februari 2020 werd bekendgemaakt dat een commissie onder leiding van Ben Knapen, CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, was ingesteld om het CDA-verkiezingsprogramma voor 2021-2025 te schrijven. Om ideeën en suggesties te verkrijgen waren in het land CDA100-bijeenkomsten gepland in alle provincies. Omdat door de coronacrisis deze opzet niet door kon gaan, werd de virtuele 'Tweede Huiskamer der Staten-Generaal' gelanceerd. In dit online platform konden leden en niet-leden vanuit hun huiskamer reageren op stellingen en voorstellen doen voor het verkiezingsprogramma. Ruim 2000 leden en niet-leden leverden een bijdrage. De bespreking en vaststelling van het concept-programma, met als titel ‘Zorg voor elkaar’, werd in verband met het aftreden van Hugo de Jonge als lijsttrekker uitgesteld. Met de komst van Wopke Hoekstra als nieuwe lijsttrekker werden er een aantal extra bestuursamendementen ingediend, zodat de nieuwe lijsttrekker zijn stempel kon drukken op het programma. Het ging hier met name om wijzigingen op het gebied van gezinspolitiek, zorg, arbeidsmarkt en belastingen. Dit bracht het aantal amendementen op ruim 400. De titel van het programma werd gewijzigd naar ‘Nu doorpakken’. Het programma werd op 16 januari 2021 vastgesteld.

Organisatie

In september 2019 had het partijbestuur het ‘eindvoorstel’ voor herstructurering van de interne partijstructuur vastgesteld, als uitkomst van het partijvernieuwingsproces dat in 2017 was begonnen. Eén van de belangrijkste wijzigingen was de instelling van een landelijk bestuur (eerst: dagelijks bestuur) en een verenigingsraad (eerst: partijbestuur). Het eerstgenoemde orgaan kreeg uitvoerende en besluitvormende bevoegdheden (net als eerder het partijbestuur); de verenigingsraad diende zich meer te richten op de langere termijn en had een reflecterende en klankbordfunctie. Besloten werd om de facto vanaf begin 2020 te starten met de nieuwe bestuursstructuur volgens een overgangsregeling. Door het uitbreken van de coronacrisis konden de benodigde statutenwijzigingen niet door het partijcongres in juni 2020 worden vastgesteld.