Verkiezingen en regering 2020 - heden

Wopke Hoekstra reageert op de voor het CDA teleurstellende uitslag van de verkiezingen van 17 maart 2021
Wopke Hoekstra reageert op de voor het CDA teleurstellende uitslag van de verkiezingen van 17 maart 2021

Na de langste formatie in de Nederlandse politieke geschiedenis ging in oktober 2017 het derde kabinet-Rutte van start. Het CDA maakte hiervan samen met de VVD, D66 en de ChristenUnie deel uit. Met de eindstreep in zicht bood het kabinet op 15 januari 2021 zijn ontslag aan als gevolg van de bevindingen van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, die onder voorzitterschap stond van CDA-Kamerlid Chris van Dam. De Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) speelden een grote rol bij het aan het licht brengen van de toeslagenaffaire.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 verloor het CDA vier zetels: de christendemocraten gingen van negentien naar vijftien. Partijvoorzitter Rutger Ploum trad op 19 maart 2021 vanwege de teleurstellende verkiezingsuitslag af. Op 3 april 2021 werd Marnix van Rij door het Landelijk Bestuur aangesteld als interim-partijvoorzitter. Eén van de eerste bestuurstaken onder leiding van Van Rij was het instellen van een evaluatiecommissie. Oud-minister Liesbeth Spies werd tot voorzitter van deze commissie benoemd. Op 10 juli presenteerde de commissie haar rapport, Zij aan zij werken aan herstel! De commissie constateerde onder meer 'gebrek aan eenheid in de campagne..., gebrek aan onderling vertrouwen en gebrek aan bestuurlijk leiderschap'. Op 11 september zal het bijzondere partijcongres het rapport bespreken.