Literatuur over het CDA

Cover van het boek 'De groei naar het CDA' (1980)

De belangrijkste boeken over de geschiedenis van het CDA zijn gedigitaliseerd en online te lezen. De auteurs en uitgevers van deze boeken hebben welwillend toestemming gegeven. Het betreft:

 

De groei naar het CDA: Momenten en impressies uit dertien bewogen jaren - H. Borstlap en C.J. Klop (1980)

"Een eigen weg": de totstandkoming van het CDA - H.-M.T.D. ten Napel (1992)

Een positieve grondhouding: de geschiedenis van het CDA - Dik Verkuil (1992)

Geloven in macht: De christen-democratie in Nederland - Kees van Kersbergen, Paul Lucardie en Hans-Martien ten Napel (1993)

De stranding - Marcel Metze (1995)

'Gods wil in Nederland' - R.S. Zwart (1996) 

De rogge staat er dun bij: Macht en verval van het CDA 1974-1998 - Pieter Gerrit Kroeger en Jaap Stam (1998)

De honden blaffen: Waarom het CDA geen oppositie kan voeren - Kees Versteegh (1999)

'Ruggen recht, heren!' - Alexander van Kessel (2003)

De conjunctuur van de macht: Het Christen Democratisch Appèl 1980-2010 - Gerrit Voerman [red.] (2011)

Canon van de Christendemocratie - Raymond Gradus, George Harinck, Karin Hoentjen, Alexander van Kessel en Hans-Martien ten Napel [red.] (2012)

Het christen democratisch affiche - Maaike Kamps en Gerrit Voerman (2015)