CDA Bestuurdersvereniging (BSV)

Op 1 januari 1978 werd de Vereniging van christen-democratische gemeente- en provinciebestuurders bij notariële akte opgericht. De naam CDA Bestuurdersvereniging werd vanaf het begin als verkorte schrijfwijze gehanteerd (met als afkorting BSV). De vereniging stelt zich ten doel de toepassing te bevorderen van de christendemocratische beginselen bij het besturen van gemeenten, provincies en andere lokale en regionale publiekrechtelijke lichamen. Voorafgaand aan de oprichting waren in 1975 de tijdschriften Gemeente & Gewest (KVP), De Magistratuur (ARP) en Gemeentebeleid (CHU) al gefuseerd onder de naam Bestuursforum, de naam die het tijdschrift van de CDA Bestuurdersvereniging tot op de dag van vandaag nog steeds voert. Aansluitend op het samengaan van de tijdschriften kwam de fusie van de bestaande bestuursverenigingen van de ARP, CHU en KVP in beeld.

De BSV is een vereniging van decentrale CDA-politici, variërend van raadsleden, wethouders, Statenleden, gedeputeerden, burgemeesters en waterschapsbestuurders. Deze decentrale CDA-volksvertegenwoordigers en -bestuurders zijn verplicht lid van de BSV en betalen contributie. De Bestuurdersvereniging biedt praktische en juridische ondersteuning bij het politieke werk en bij gemeenteraadsverkiezingen, en behartigt de belangen van haar leden binnen de partij en daarbuiten. In 2018 is besloten om de vereniging om te vormen tot een netwerkvereniging, met als doel de informele netwerkvorming en uitwisseling van kennis tussen CDA-bestuurders en -politici te bevorderen.

De BSV treedt met regelmaat in politieke zin naar buiten. De eerste keer was in 1981 met een commentaar op de nota Bestek ‘81 van het eerste kabinet-Van Agt, waarin zij zich ongerust toonde over de voorgestelde bezuinigingen. Een ander vast thema, al sinds de oprichting in 1978, is de discussie over de gekozen burgemeester. Zo debatteerden BSV-leden in 2003 met toenmalig premier Jan Peter Balkenende over de intiatiefwet van coalitiepartner D66 om de kroonbenoeming van de burgemeester uit de grondwet te halen.

Bekende oud-voorzitters van de Bestuurdersvereniging zijn Sjoerd Scheenstra, Ank Bijleveld en Wim Deetman.

 

Ballpoint van de CDA Bestuurdersvereniging

                                                                                                                                                 Terug naar nevenorganisaties