Jan Peter Balkenende

Balkenende in 'het Torentje.'
Balkenende in 'het Torentje.'

Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende werd in 1956 geboren in het Zeeuwse Biezelinge. Hij studeerde geschiedenis en Nederlands recht aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Een jaar na zijn promotie in 1992 werd hij aan de VU bijzonder hoogleraar christelijk-sociaal den­ken over eco­nomie en maatschappij. Van 1984 tot 1998 was hij medewerker van het Weten­schappelijk In­sti­tuut voor het CDA. Balken­ende was betrokken bij de opstelling van ver­kiezings­pro­gramma’s en identi­teits­bepa­lende rap­por­ten, zoals Nieuwe wegen, vaste waarden, geschreven door het Strategisch Be­raad. Deze commissie, waarvan hij secretaris was, diende na het electorale echec in 1994 het CDA van een nieuw inhoudelijk profiel te voorzien. De uitkomsten dienden later als richtsnoer voor de kabinetten die Balkenende van 2002 tot 2010 zelf zou leiden.

Zijn politieke loopbaan was Balkenende begonnen in Amstelveen, waar hij van 1982 tot 1998 voor het CDA in de gemeenteraad zat (de laatste vier jaar als fractievoor­zit­ter). Met een motie wist hij te regelen dat de raadsleden kroketten zouden worden geserveerd wanneer de raadsvergadering om 23.00 uur nog niet was afgelopen. Na de Tweede Kamer­verkiezingen van 6 mei 1998 werd hij Kamerlid. Hij kreeg de belangrijke portefeuille financiën toegewezen en werd in januari 2001 vice-fractievoorzitter. Toen Tweede Kamerfractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer en partijvoorzitter Marnix van Rij na een machtsstrijd beiden opstapten, koos de Kamerfractie Balken­ende als haar nieuwe voor­zitter. Vervolgens werd hij lijst­trek­ker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002. In de on­zekere en precaire situ­atie na de moord op Pim Fortuyn werd het CDA onder aanvoering van de relatief onbekende Balkenende de grootste partij.

In juli 2002 werd Balkenende premier van een kabinet van CDA, VVD en LPF, dat na bijna drie maanden ten val kwam. Bij de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 2003 werd het CDA met Balkenende als lijsttrekker opnieuw de grootste partij. Dit keer werd hij premier van een coalitie van CDA, VVD en D66, dat ingrijpende bezuinigingen doorvoerde in de sociale zekerheid en de zorg. Zijn tweede kabinet wordt wel als zijn meest succesvolle gezien. Na het opnieuw voortijdige einde van dit kabinet in juni 2006 bereidde het derde kabinet-Balkenende de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 voor. Het CDA kwam wederom als grootste partij uit de bus, waarna Balkenende zijn vierde kabinet vormde, dit keer van CDA, PvdA en ChristenUnie. In februari 2010 stapten de sociaaldemocraten uit de regeringscoalitie, met vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni tot gevolg. Deze verliepen voor het CDA rampzalig: de partij verloor ongeveer de helft van haar zetels, waarna Balkenende als politiek leider opstapte. Hij was daarna onder meer hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner bij het accountancybureau Ernst & Young.

Na de magere jaren negentig brak er voor het CDA onder de leiding van Balkenende een periode aan van electoraal herstel en regeringsverantwoor­delijkheid. Als premier maakte hij zich sterk voor het ‘herstel van normen en waarden’. Met zijn ideologische en mo­rele bevlo­gen­­­­heid stond Balkenende in de lange anti­revolutionaire, protestants-christelijke traditie. Zijn grote voorbeeld was ARP-oprichter en premier Abraham Kuyper, een eveneens bij uitstek gedreven poli­ticus. Net als zijn verre voorganger was Balkenende nogal rechtlijnig­, wat hem in de dagelijkse politiek kon hinderen.

 

Balkenende op de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen in 2006.
Balkenende op de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen in 2006.
Balkenende bij de start van de verkiezingscampagne in 2010.
Balkenende bij de start van de verkiezingscampagne in 2010.