Pieter Heerma

Pieter Enneüs (Pieter) Heerma werd in 1977 geboren in Amsterdam. Hij is de jongste zoon van Enneüs Heerma, die achtereenvolgens wethouder in Amsterdam, staatssecretaris en voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer was. Pieter kwam zo op jonge leeftijd in aanraking met de politiek en studeerde net als zijn vader politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In zijn studietijd kwam aan zijn succesvolle carrière als judoka een einde, als gevolg van enkele zware blessures. Tijdens zijn studie liep Heerma stage bij de afdeling voorlichting van de Tweede Kamerfractie van het CDA, waar hij later ook ging werken. In 2007 werd hij hoofd voorlichting.

In 2011 verliet Heerma Den Haag om als hoofd corporate communicatie aan de slag te gaan bij een zorgverzekeraar. Na de val van het eerste kabinet-Rutte van VVD en CDA in april 2012 stelde hij zich kandidaat voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van 12 september dat jaar. In de aanloop naar deze verkiezingen was hij campagneleider, maar kon hij een zware nederlaag niet voorkomen. Het CDA behaalde dertien zetels, waarmee de als elfde op de kandidatenlijst geplaatste Heerma verkozen was. Hij werd woordvoerder op de beleidsterreinen integratie en sociale zaken en was daarnaast fractiesecretaris.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 werd Heerma herkozen. In de kabinetsformatie onderhandelde hij samen met partijleider Sybrand Buma namens het CDA over het regeerakkoord. Nadat de onderhandelingen met VVD, D66 en ChristenUnie hadden geleid tot het derde kabinet-Rutte, bleef Heerma net als Buma lid van de Tweede Kamer. In mei 2019 werd hij door de fractie gekozen tot opvolger van fractievoorzitter Buma, nadat die de Kamer had verlaten om burgemeester van Leeuwarden te worden.

Bij zijn aantreden als fractievoorzitter gaf Heerma aan dat hij niet de ambitie had om de nieuwe lijsttrekker te worden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021: hij zag zichzelf meer als een tussenpaus. In zijn nieuwe functie trad Heerma in de voetsporen van zijn vader, die van 1994-1997 fractievoorzitter was. Hij werd als agnost tevens de eerste niet-christelijke fractievoorzitter van het CDA. ‘Toch zitten de christelijke waarden nog diep in mij verankerd’, zo zei Pieter Heerma in een interview, ‘dat zijn ook de waarden van de brede christendemocratische volkspartij waar het CDA voor staat’. Hij is daarnaast voorstander van een meer conservatieve richting, waarbij de ‘C’ van het CDA wat hem betreft voor (sociaal-)conservatief moet komen te staan.

 

Foto van Buma die Heerma feliciteert met diens verkiezing tot partijleider
Buma feliciteert Heerma met zijn verkiezing tot partijleider.
Foto van Pieter Heerma in het gebouw van de Tweede Kamer
Heerma in het gebouw van de Tweede Kamer.