Gerelateerde publicaties en bronnen van Jaap de Hoop Scheffer

Jaap de Hoop Scheffer

Gedigitaliseerde publicaties
12e Norbert Schmelzerlezing: 'Europa, liever op het wereldtoneel dan in de coulissen'
Jaap de Hoop Scheffer (2013)

Welkom door Léon Frissen, introductie door Ruth Peetoom en slotwoord door David McAllister.

Niet-gedigitaliseerde publicaties
Duizend dagen in de landspolitiek. Leiderschapscrises in het CDA
Marnix van Rij (2002)
Gepland toeval. Hoe Balkenende in het CDA aan de macht kwam
Rien Fraantje en Jouke de Vries (2010)
Verantwoording illustraties

Hoofdfoto: Dirk Hol

Onderste foto links: Dirk Hol

Onderste illustratie rechts: Collectie DNPP (omslagfoto Dirk Hol)