Gerelateerde publicaties en bronnen van Enneüs Heerma

Enneüs Heerma

Gedigitaliseerde publicaties
Cover van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 1999
Necrologieën

 

Helmer Koetje: Enneüs Heerma. Herinneringen aan een politieke vriend (Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 1999)

Evert Mathies: Authentieke christen-democraat en bestuurder van het zuiverste water (CD/Actueel 9 (3), 1999)

J.J.A.M. van Gennip: In memoriam Enneüs Heerma (Christen Democratische Verkenningen 1999, nr. 3)

Cover van Canon van de Christendemocratie (2012)
Canon van de Christendemocratie
Raymond Gradus, George Harinck, Karin Hoentjen, Alexander van Kessel en Hans-Martien ten Napel [red.] (2012)
Niet-gedigitaliseerde publicaties
DNPP-repositories
Verkiezingsprogramma's Tweede Kamerverkiezingen
Verantwoording illustraties

Hoofdfoto: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (fotograaf onbekend)

Onderste foto's: Rob C. Kroes / Anefo