Gerelateerde publicaties en bronnen van Dries van Agt

Dries van Agt

Gedigitaliseerde publicaties
Niet-gedigitaliseerde publicaties
Van Agt en de dingen die voorbij gaan. Politieke prenten
Peter van Straaten (1978)
Van Agt in alle staten
Kees Fontein en Dries van Agt (1981)
Voor de duvel niet bang. Mr. Dries van Agt van weerzin tot wellust
Jan Tromp en Paul Witteman (1981)
Adieu Dries. Overpeinzingen bij het afscheid van een liefhebber in de politiek
Hans Wiegel, D. Dolman, W.F. de Gaay Fortman et al. (1982)
Kraanvogels. Reisverhalen
Dries van Agt (1999)
De eenzame fietser. Insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt (1971-1982)
Adrianus Koster (2008)
Van Agt Biografie. Tour de force
Johan van Merriënboer, Peter Bootsma en Peter van Griensven (2008)
Verantwoording illustraties

Hoofdfoto: Bert Verhoeff / Anefo

Onderste foto links:  Rob Mieremet / Anefo

Onderste foto rechts: Hans van Dijk / Anefo