Ledenaantallen

Grafiek aantal partijleden

Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.

Tabel
Jaar Aantal leden Aantal kiesgerechtigden Percentage Aantal CDA-kiezers Percentage
1975 300        
1976 2.000        
1977 11.797        
1978 20.000        
1979 25.500        
1980 30.000        
11 okt. 1980 162.179        
Eind 1980/ begin 1981 143.000 10.040.121 1,42 2.677.259 5,34
1982 152.885 10.216.627 1,50 2.420.441 6,32
1983 147.896        
1984 138.179        
1985 131.627        
1986 127.849 10.727.701 1,19 3.172.918 4,03
1987 128.588        
1988 127.046        
1989 122.486 11.091.070 1,10 3.135.056 3,91
1990 125.033        
1991 122.238        
1992 118.449        
1993 112.117        
1994 107.000 11.455.924 0,93 1.996.418 5,36
1995 100.442        
1996 94.412        
1997 91.000        
1998 89.000 11.755.132 0,76 1.581.053 5,63
1999 86.000        
2000 82.000        
2001 80.000        
2002 78.000 12.035.935 0,65 2.653.723 2,94
2003 79.000 12.076.711 0,65 2.763.480 2,86
2004 77.000        
2005 73.000        
2006 69.000 12.264.503 0,56 2.608.573 2,65
2007 69.560        
2008 69.200        
2009 68.102        
2010 67.592 12.524.152 0,54 1.281.886 5,27
2011 65.905        
2012 61.294 12.689.810 0,48 801.620 7,65
2013 59.126        
2014 56.310        
2015 53.107        
2016 50.181        
2017 48.775 12.950.685 0,38 1.301.796 3,75
2018 46.630        
2019 43.133        
2020 39.187        
2021 37.375 13.293.186 0,28 990.601 3,77
2022 34.832        

Bron: DNPP (ledentallen), aangevuld met gegevens van de Kiesraad (aantal stemgerechtigden en aantal CDA-kiezers). 

N.B.: In 1975 waren ARP, CHU en KVP overgegaan tot de vorming van een federatie onder de naam CDA. De leden van deze partijen waren automatisch lid van dit christendemocratisch samenwerkingsverband. Daarnaast werd het 'rechtstreekse' lidmaatschap ingevoerd. Zij die niet lid wilden worden van één van de samenwerkende partijen konden zich op deze wijze direct bij de nieuwe federatie aansluiten. Over de periode 1975-1980 zijn de aantallen rechtstreekse leden weergegeven. In 1975 is het ledental op de oprichtingsdag 25 april gegeven, vanaf 1976 op 31 juli, tenzij anders aangegeven. Vanaf 1982 is het ledental per 1 januari gegeven.