Eerste Kamer

Grafiek zetelaantallen in de Eerste Kamer

De Eerste Kamerleden worden verkozen door de leden van de Provinciale Staten. Aanvankelijk bedroeg de zittingstermijn van de Eerste Kamerleden zes jaar en werd om de drie jaar de helft van de Eerste Kamer verkozen. Bij de grondwetsherziening van 1983 is die termijn teruggebracht tot vier jaar. Sindsdien worden ook alle leden in één keer gekozen.
Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 6 juli 1977 was er in de provincie Zuid Holland voor het eerst sprake van een gemeenschappelijke CDA-lijst. In de aanloop naar de fusie deden ARP, CHU en KVP in toenemende mate als CDA mee aan de senaatsverkiezingen. Vanaf de op 2 juli 1980 gehouden Eerste Kamerverkiezingen nam het CDA in alle provincies als één partij deel. 

Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.

Tabel
Jaar Zeteltal
1977 24
1980 27
1981 28
1983 26
1986 26
1987 26
1991 27
1995 19
1999 20
2003 23
2007 21
2011 11
2015 12
2019 9
2023 6

 

Bron: G.G.J. Thissen, Parlement en kiezer, 82e jaargang, Deventer: Tjeenk Willink, 2000, 98-99 (tot en met 1980). En Parlement & Politiek (vanaf 1981).