Eduardo Frei Stichting (EFS)

Na de val van het IJzeren Gordijn werden op 16 juli 1990 de oprichtingsstatuten getekend van de Eduardo Frei Stichting (EFS), de instelling van het CDA voor internationale solidariteit. De stichting werd opgericht om na de ondergang van het communisme de landen in Oost-Europa te ondersteunen bij de opbouw van de democratie. De naamgever van de stichting is Eduardo Frei (1911-1982), voormalig Chileens president en oprichter van de Chileense christendemocratische partij, waarmee het CDA in de jaren zeventig en tachtig nauwe banden ontwikkelde.

Het doel van de EFS is om het christendemocratisch gedachtegoed te bevorderen en te helpen bij de opbouw van de democratie in landen waar deze onder druk staat. Na haar oprichting ging de stichting voortvarend aan de slag. Er werden contacten met zusterpartijen gelegd en al snel kwamen de eerste trainingen en kennisuitwisselingen in landen in Oost-Europa en op de Balkan tot stand.

De EFS werkt met trainers, veelal CDA-leden met jarenlange politieke ervaring, die vrijwillig trainingen geven op het gebied van christendemocratisch gedachtegoed, partijontwikkeling en democratische waarden. In de laatste decennia zijn daar ook trainingen op het gebied van social media en campagnevoeren bijgekomen. In 2020 lag het aantal trainers rond de zeventig.

De trainers van de EFS leerden al snel dat het Nederlandse model geen blauwdruk was voor andere landen, maar meer een model dat inspiratie en inzichten kan bieden. De EFS ervaarde ook dat verandering niet van de ene op de andere dag plaatsvindt. De vorming en toerusting van zusterpartijen in het buitenland zijn trajecten van de lange adem, waarbij verandering vaak bij een nieuwe generatie politici ligt. De EFS ging zich daarom al snel richten op de jongeren van de politieke partijen.

In 2012 werd het werkgebied – gesubsidieerd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken – uitgebreid met programma’s in landen in de Arabische regio. Voor de EFS was dit een grote stap, omdat zij hier (nog) geen zusterpartijen had en een andere invulling moest geven aan trainingen over de christendemocratie. Toch bleek al snel dat ook in deze landen de behoefte aan democratische handvatten groot was. De trainingen over christendemocratische waarden en de gesprekken over geloof, staat en politiek leverden zowel voor de deelnemers als voor de Nederlandse trainers interessante inzichten op.

Tegelijkertijd heeft de EFS de landen in Oost-Europa en op de Balkan niet uit het oog verloren. In sommige landen is recentelijk de democratie verder onder druk komen te staan, doordat begrippen als persvrijheid, vrije verkiezingen en de rechtsstaat niet meer werden verdedigd door de overheid, maar juist naar eigen voordeel geïnterpreteerd. In de afgelopen jaren is de zichtbaarheid van de Europese Unie en haar waardengemeenschap ook een grotere rol gaan spelen in de trainingen.

De EFS wordt geleid door een zelfstandig bestuur. Enkele bekende oud-voorzitters zijn Norbert Schmelzer (1990-2001) en Marnix van Rij (2009-2015).

 

                                                                                                                                                 Terug naar nevenorganisaties