Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA)

Het Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) is ontstaan uit een fusie van de Christelijk-Historische Jongeren Organisatie (CHJO), de Katholieke Volkspartij Jongeren Organisatie (KVPJO) en de Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclus (ARJOS). Net als bij de moederpartijen moesten de nodige hordes worden genomen, zoals het bereiken van voldoende eenheid wat betreft de grondslag en politieke richting. Op 16 april 1977 werd de federatie CDJA opgericht en bijna vier jaar later (op de eerste opheffingsvergadering van de ARJOS werd de statutair noodzakelijke drie vierde meerderheid niet behaald), op 19 januari 1981, was de fusie statutair een feit.

In het in 1979 verschenen het grondslagenrapport Heel maken wat gebroken is van de drie jongerenorganisaties werd het politiek handelen geplaatst in het perspectief van het komende Koninkrijk Gods. De grondtonen daarvan werden uitgewerkt in vier thema’s: het dienen van de gerechtigheid en van de vrede, het scheppen van ruimte en het bouwen aan een verantwoordelijke samenleving. In 2019 heeft het CDJA zijn grondslagenrapport herzien.

In de eerste tien jaar van zijn bestaan besteedde het CDJA veel tijd aan de op- en uitbouw van de vereniging. Plaatselijke en regionale afdelingen werden opgericht en het vormingswerk kwam van de grond. Naast politiek-inhoudelijke verdieping via bijvoorbeeld werkgroepen en leeskringen, kwam er meer aandacht voor ‘party and politics’, zoals feesten en politieke cafés. Ook organiseert het CDJA twee keer per jaar een eigen congres.

Het CDJA heeft een vaste zetel in de Verenigingsraad van het CDA om zo verbinding te houden met de moederpartij. Jongeren kunnen rechtstreeks lid worden van het CDJA. Met een combinatielidmaatschap zijn zij ook automatisch lid van het CDA. Het CDJA had in 2020 ongeveer 2.000 leden, verdeeld over ongeveer 30 afdelingen. In Europees verband is het CDJA aangesloten bij de Youth of the European People’s Party.

Kenmerk van het CDJA is ook zijn ‘voorhoedementaliteit’ en ‘horzelfunctie’: kritisch en prikkelend ten opzichte van het CDA. In 1998 bijvoorbeeld liep het CDJA-bestuur collectief weg uit een partijcongres, toen het CDA-partijbestuur niet wilde meewerken aan een dubbele voordracht voor de verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter. Het CDJA is tijdens partijcongressen vaak actief met het indienen van moties en amendementen. Zo werd in 2017 een motie van de jongeren over het afschaffen van de studiefinanciering aangenomen, die de Tweede Kamerfractie dwong een andere houding aan te nemen.

Het CDJA gaf het opiniemagazine CDJA Perspectief en INFO tijdschrift voor kaderleden uit. In 1989 werden deze bladen vervangen door het tijdschrift Interruptie. Sinds de zomer van 2019 verschijnt het blad nog één keer fysiek (zomernummer); de overige drie nummers verschijnen digitaal.

Een iconisch moment in de geschiedenis van het CDJA was het idee om wat saai was hip te maken. Zo werd voor het 25-jarig jubileum van de partij in 2005 een cartoon van partijleider en premier Jan Peter Balkenende op een T-shirt afgedrukt. Een geintje dat begon met vijftig T-shirts, werd een enorme hype. De verkoop van de T-shirts leverde 20.000 euro op. Een deel daarvan is naar een educatief doel in Colombia gegaan.

Veel bekende CDA’ers zijn hun politieke carrière begonnen bij het CDJA: Joop Wijn, Jan Kees de Jager, Marja van Bijsterveldt, Harry van der Molen, Julius Terpstra en Ruth Peetoom – om er een paar te noemen.

Foto in een folder waarop 4 mensen die een Balkenende-tshirt dragen

 

                                                                                                                                                 Terug naar nevenorganisaties